Meer erkenning voor het belang van zelfstandig ondernemerschap

 

Ondernemen bevordert de dynamiek in de samenleving.

Goed ontwikkeld ondernemerschap vergroot de economische veerkracht van de maatschappij. Het zijn niet alleen de grote ondernemingen en organisatoren die daar aan bijdragen, maar juist ook al die duizenden onafhankelijke EPs. Meer dan 95% van de EPs start vanuit een positieve motivatie. Deze professionals willen eigen baas zijn en ondernemen. De overheid doet erg haar best om deze beroepsgroep te ondersteunen. DFP streeft naar nog meer erkenning voor het belang van het zelfstandig ondernemerschap en naar meer bevordering voor het ondernemerschap van overheidswege. Dit kan zowel fiscaal zijn, als door het verminderen van regeldruk. 

 

Uitgangspunten

 

  • DFP staat voor de EPs die bewust voor eigen rekening en risico hun werkzame leven willen invullen en een succesvolle onderneming of beroep ambiëren.
    Zij maken uit vrije wil zelfstandige keuzes voor eigen verantwoordelijkheid en vrijheid.
  • DFP maakt geen onderscheid in rechtsvorm of samenwerkingsverband waarin leden hun onderneming drijven of hun beroep uitoefenen.
  • DFP staat voor toegang van EPs tot de vrije markt en het wegnemen van markttoegang beperkende maatregelen.
  • EPs dienen zowel voor de belastingen als ook ten aanzien van sociale verzekeringen als ondernemers te worden behandeld.
  • DFP signaleert ongerechtvaardigde ongelijkheden die EPs onnodig op achterstand plaatsen en wil deze ongelijkheden oplossen.
  • DFP baseert zich op feiten en omstandigheden en komt waar mogelijk met oplossingsrichtingen.
  • DFP wil EPs helpen wegwijs te worden in het ondernemerslandschap en hen helpen om daarbij zelfstandig bewuste keuzes te maken.
  • DFP zoekt samenwerking met andere branchegerelateerde organisaties en verenigingen, wil komen tot coalities op lobbythema’s met andere beroepsorganisaties en is proactief in de lobby voor zzp-ers.