De Feestpartij streeft naar meer positiviteit in deze maatschappij.

Een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn. We willen een socialer Nederland waarin alle mensen betrokken zijn in de samenleving, zonder uitsluitingen.

 

Het is tijd om de pijn weg te nemen en mensen meer te laten ontspannen. Tijd voor herstel en samenwerking. Met name in de Horeca, Evenementenbranche en bij iedereen die hard getroffen is door de Coronacrisis. Een stressvrij leven maakt gezond en zorgt voor betere prestaties. Dat resulteert ook in lagere kosten in de zorg en maatschappij.

Met elkaar werken aan een open vrije maatschappij waar iedereen trots op kan zijn!

 

KORTOM: de Feestpartij wil meer creativiteit en positievere politiek bedrijven. Onnodige uitgaves en negatieve sancties moeten verdwijnen. Al die complexiteit van procesmatige regeltjes en partijen die zich daar mee bemoeien kosten te veel geld en levert te weinig op. Mensen mogen daardoor niet meer worden gedupeerd, maar ze moeten gelukkig worden. We moeten ervoor zorgen dat het leven een Feest is voor iedereen!

Onze feestelijke partijpunten

€ 10.000 voor iedere Nederlander belastingvrij, dat klinkt niet alleen als een fantastisch feest voor iedereen, maar het is enorm goed voor het herstel van Nederland. Naast de enorme boost in koopkracht voorkomt het ook veel problemen in de maatschappij. Problemen die de staat – alles bij elkaar opgeteld – meer kosten dan deze schenking.

Door de Coronacrisis bevinden veel mensen en ondernemers zich op het randje van de afgrond. De opgelopen achterstanden en schulden vormen een dusdanige drempel dat ze deze veelal niet meer kunnen overwinnen. De armoede, schuldsanering en faillissementen die daar het gevolg van gaan zijn, gaat de staat vele miljarden kosten.

Met € 10.000 wordt de mogelijkheden geboden om deze problemen te voorkomen en hoeven ze zij niet op kosten van de staat te gaan leven. Niet iedereen heeft dit nodig, maar het uitzoeken en handhaven van regels over, voor wie het wel of niet gerechtvaardigd is, kost veel meer, dan gewoon iedereen van 18 jaar of ouder € 10.000 te geven.

Het raakt ook die mensen die nog voor de Coronacrisis al in de schulden of financiële problemen zaten en het geeft startende ondernemers net die boost om de kansen te pakken ze nodig hebben.

Zo wordt het een feest voor iedereen en hebben we met elkaar de (draag)kracht om aan de wederopbouw van de economie te werken, zodat voor iedereen het leven in Nederland een feest kan zijn.

De economie een impuls geven door ondernemers de ruimte te geven om te doen daar waar ze goed in zijn. Daar niet alleen in te staan, maar gesteund door de overheid zonder ongelijkheid in regelingen en voorzieningen, ongeacht of je nu DGA, ZZP’er of in loondienst bent. De coronacrisis heeft pijnlijk bevestigd dat de overheid niet begrijpt hoe de wereld van (zelfstandig) ondernemers in elkaar zit!

De maat is vol. Het wordt tijd dat met name zzp’ers op handen gedragen worden en niet overal net buiten vallen als het gaat om regelingen van de overheid. De maatschappij is veranderd en steeds meer wordt mogelijk gemaakt door ondernemers groot en klein, die zich met hart en ziel inzetten om met elkaar het leven tot een feest te maken. Dat moet beloond worden!

Juist in het herstel na de coronacrisis moet de overheid zorgen dat iedereen mee kan doen. De overheid moet in de kosten bijdragen voor dagjes weg, concerten, sporten, muziek-, dans-, en theater. Dat zorgt er tevens voor dat deze sectoren een extra boost krijgen.

De overheid moet in het herstel de koopkracht stimuleren door de BTW te verlagen. Tevens moeten die sectoren, zoals de horeca & entertainment branche, die zoveel verlies hebben geleden door de coronamaatregelen, weer op de been geholpen worden met 1 jaar belasting vrij ondernemen.

De armoede groeit en de economie is in verval. Het is het tijd om loon- en belastingstelsels te herzien. Er moet meer ruimte komen voor mensen met lagere inkomens, zodat ze meer geld kunnen (bij)verdienen, zonder dat ze daar onevenredig voor gestraft worden. Ook kan het niet langer dat vergoedingen voor de maatschappelijke inzet van mensen, zoals vrijwilligers en mantelzorgers, worden bestraft en beboet. Het achteraf terugbetalen van regelingen is een nekslag die mensen onnodig in de schulden brengt.

De kosten van het sociale stelsel kunnen omlaag door het te schonen van onnodige procesmatige regels en uitzonderingen. We moeten een basisinkomen voor iedereen toegankelijk maken.

Het ‘ziekenfonds’ had nooit mogen worden afgeschaft. Vrijwel elke Nederlander verlangt terug naar de tijd dat zorg nog betaalbaar was. De overheid moet de zorg weer betaalbaar maken voor iedereen, zonder eigen bijdrage, de zorgtoeslag schrappen en de miljarden overschotten in kas bij de zorgverzekeraars gebruiken om de zorgpremie’s omlaag te brengen.

 

Mensen vragen niet voor niets om zorg en hulp. Dit behoort niet door de overheid te worden beoordeeld maar door een eigen arts. Deze stelt de diagnose en schrijft voor wat nodig is aan zorg, ondersteuning of aanpassingen. Onze maatschappij is er voor iedereen en zeker voor inwoners met een beperking of een chronische aandoening.

 

Mensen moeten niet hoeven vechten met instanties of de overheid voor hun ‘recht’ op hulp, ze hebben het al zwaar genoeg. De ondoorgrondelijke en onnodig complexe regels werpen een enorme drempel op en kosten onnodig veel tijd en geld. Of het nu gaat om zorg en ondersteuning thuis, een rolstoel of een aanpassing aan je huis: De eigen arts gaat vaststellen of je dit nodig hebt, met minder drempels en beter maatwerk.

Na alle ontberingen, verdriet, isolatie en verlies willen we een feest voor alle Nederlanders om iedereen weer een boost te geven. De dag dat we van alle coronamaatregelen zijn verlost moet een dag zijn om te vieren en te blijven herinneren.

Zo’n dag verdient een groots feest waarbij elke feesttent, horecagelegenheid, evenementterrein, stadion of theater vol met entertainers en plezier gevuld moet zijn, zodat iedereen weer kan genieten van wat we zo lang hebben moeten missen. Het is ook een kans om bedrijven en ondernemers in deze sector een boost te geven.
Om dat te versterken: Alle omzet op deze dag belasting vrij! Elk jaar weer.

Wat is mooier dan liefde voor elkaar, het zorgen voor elkaar en dat met elkaar goed te organiseren, ondersteund door de overheid. Zowel voor jong oud, met gelijkheid voor iedereen in onze samenleving.

Iedereen heeft het recht om zich in alle vrijheid te ontplooien. De overheid moet deze vrijheid en gelijkheid borgen en het opnemen voor de LHBTIQAPC gemeenschap zodat ook hun belangen evenredig behartigd worden, zonder vertwijfeling of uitzondering.

De jeugd wil feesten en zichzelf bewijzen, geef dat dan ook de ruimte. Meer geld en mogelijkheden voor de jeugd om te sporten, te leren, muziek en plezier te maken. Zorg dat ze elkaar kunnen vinden in een platform waar jeugdig talent een goede start kan maken.

De jeugd verveelt zich en kan zich niet goed uiten. De negatieve excessen die daaruit volgen zijn een duidelijk signaal om beter te gaan luisteren. Negeer ze niet, maar betrek ze bij oplossingen. Ook het uitgaansleven moet weer leuk en veilig worden voor iedereen. Minder bestraffen en meer stimuleren. De jongeren kunnen en willen zoveel zelf, maak daar gebruik van. Met goede begeleiding kom je tot meer resultaat met minder kosten en overlast.

In alle vrijheid kunnen spelen en knuffelen met dieren. Dat verlaagd stress en doet je goed voelen. Een heerlijk dagje uit voor jong en oud, maar dan wel op een verantwoorde manier, waarbij we de dieren in onze maatschappij ook helpen een beter bestaan te hebben.

We willen voor de asieldieren speciale plekken creëren voor een fantastisch dagje uit in een speelpark voor honden, katten, konijnen en overige asieldieren die het heerlijk vinden om mee gespeeld en geknuffeld te worden. Geen dieren meer over de schutting bij kinderboerderijen of met stress in het asiel, maar een plek waar ze onder de mensen kunnen zijn en wat is er mooier dan na zo’n dagje plezier geadopteerd te worden.  

Er staan genoeg bedrijfspanden en terreinen leeg die een asieldierentuinen kunnen zijn. Zo helpen we mensen en dieren en creëren we werkgelegenheid.

Laten we het niet ontkennen, wij Nederlanders leven op van gratis! Regelen dat iets gratis kan geeft tevens veel kansen om meer mogelijk te maken en te zorgen dat geld ook daar terecht komt waar het voor bedoelt is.

 

GRATIS VAKANTIE

Dit klinkt te mooi om waar te zijn, maar is echt betaalbaar en sociaal een enorme boost voor de gezondheid en economie. Ongeacht je financiële achtergrond, elk mens heeft behoefte aan adempauze in het leven. Ontstressen is fijn. Het voorkomt veel gezondheidsklachten en verhoogt de weerstand. Zo bespaart de overheid miljarden aan gezondheidszorg, is er in het bedrijfsleven minder verzuim en gelukkige mensen presteren beter. In Duitsland is dit al jaren een begrip, met veel succes.

 

GRATIS OPENBAAR VERVOER

Een sociaal Nederland is een land wat in verbinding staat, letterlijk en figuurlijk. Wil je van A naar B, dan moet geld niet de beperking zijn. Reizen naar familie, je werk, je uitje, of je feestje, via kosteloos openbaar vervoer op de wijze zoals dat nu al werkt voor studenten. Dit is een stimulans voor het milieu, dus gratis én groen.

 

GRATIS STUDEREN

Gaan studeren moet niet afhankelijk zijn van het inkomen van je ouders. Te starten met leningen en schulden is geen gezond uitgangspunt. We willen al onze jonge talenten een zo goed mogelijke toekomst bieden en hen de kennis geven om zover mogelijk te komen in de maatschappij. Dat is goed voor hun, maar ook voor Nederland, zodat we de toekomst zo mooi mogelijk kunnen maken.

De overheid moet in samenwerking met toekomstige werkgevers investeren in goed onderwijs. Zonder schulden voor studenten ongeacht je achtergrond, iedereen heeft recht op een fantastische toekomst. En een goed begin is het halve werk!

Steeds meer mensen zijn teleurgesteld in de politiek. De interesse om te stemmen is weg, een kwalijke zaak. Om mensen weer aan te moedigen om te gaan stemmen willen we de verkiezingsloterij invoeren. Deze speciale ‘staatsloterij’ is voor iedereen die gebruik maakt van zijn/ haar recht om te gaan stemmen! Hiermee moet de aandacht op het belang van stemrecht weer worden aangewakkerd.