Lobby

Ons doel is de belangen van de evenementen/entertainmentwereld en de gezamenlijke horeca te beschermen en een spreekbuis te zijn voor deze sector. Verder willen we op een positieve manier een bijdrage leveren aan het herstel van deze sector en ervoor zorgen dat de plannen en ideeën daarvoor niet onderaan de stapel blijven liggen. 

 

Met elkaar hebben we veel kennis van zaken, niet alleen op creatief maar zeker ook op organisatorisch vlak. Met elkaar delen we een uitgebreid netwerk aan professionals die ons op de hoogte houden van ontwikkeling over onderwerpen die op ons vakgebied van toepassing zijn. Zo kunnen we ons beter uitrusten voor de uitoefening van ons vak. Dat is het nut van het DFP.

Het zou mooi zijn als we met elkaar een keiharde vuist konden maken in de regering om bovengenoemde doelstelling te realiseren. Helaas heeft het DFP momenteel niet de nodige zetels om dat alles te realiseren. Het is dan ook ons doel om bij de komende verkiezingen in maart 2021, minstens één zetel te verkrijgen zodat we mee kunnen praten over het nationale beleid, onze plannen en ideeën kunnen voorleggen en middels amendementen onze wensen en voorstellen op de agenda te plaatsen.

Om een nog luidere stem te kunnen laten horen vanuit een breed draagvlak met een krachtige achterban zoekt DFP aansluiting bij de verschillende brancheorganisaties, platformen en collectieven. Door het behalen van een zetel in het kabinet verkrijgen we korte lijnen naar politiek Den Haag en al zijn departementen en zijn wij direct betrokken bij de besluitvorming over politiek gevoelige onderwerpen.

Thema’s uitgelicht

De Feestpartij wil opkomen voor de getroffen sectoren in de corona crisis, met name de horeca en de artiestenwereld. We weten hoe ongelooflijk moeilijk het is om het hoofd nu boven water te houden. En we willen echt iets voor onze achterban betekenen. Mensen zijn depressief, artiesten en de horeca hebben het moeilijk. We willen mensen weer blij maken. Daarvoor hebben we unieke ideeën!

Op de pagina VERLANGLIJSTJE zijn de meest belangrijke lobbydossiers opgenomen. Klik op het onderwerp voor een verdere toelichting.